Kolekcja Marii Szarskiej

Kolekcja Marii Szarskiej

Kolekcja zawiera zdjęcia z archiwum zakładu fotograficznego Marii Szarskiej.

Maria Szarska (na zdjęciu powyżej) przez blisko 40 lat prowadziła w Giżycku studio fotograficzne. Początkowo mieściło się ono w budynku przy ul. Obrońców Stalingradu 9 (obecna ul. Olsztyńska, dziś w tym miejscu jest sklep "Żabka"), później przy ul. Warszawskiej 22. Poza zdjęciami studyjnymi Szarska fotografowała wiele uroczystości i wydarzeń miejskich.
W 1996 r. ówczesne władze miasta odkupiły część negatywów (11 000 fotografii).

Tytuły zamieszczonych kolejno serii zdjęć pochodzą z kopert z negatywami opisanych przez Marię Szarską. W kontekście całej kolekcji zdarzało się, że opis nie odzwierciedlał zawartości. Część kopert zawierała negatywy z różnych uroczystości, co utrudniało identyfikację i datowanie.
Skany są w stanie surowym (cyfrowy negatyw), nie poddano ich obróbce graficznej (rozjaśnianie, przyciemnianie).
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Przy wykorzystaniu w celach edukacyjnych, popularyzatorskich etc. należy zamieścić informację o źródle pochodzenia zdjęcia (opis, link do oryginału).

W tej kolekcji znajduje się 61 podkolekcji

Albin Nowicki

161 obiektów

"Almatur"

83 obiekty

Antonowo

30 obiektów

Czyn społeczny

120 obiektów

Dom Pomocy Społecznej

129 obiektów

Dzień Nauczyciela

111 obiektów

Festyny Prasowe

200 obiektów

Jeziora i Żagle

416 obiektów

Kombatanci

69 obiektów

Kościoły

282 obiekty

Miasto w obiektywie

1393 obiekty

Mikołajki, lipiec 1984 r.

Widoki Mikołajek w lipcu 1984 r.

6 obiektów

"ORBIS"

43 obiekty

Obchody rocznic PRL

146 obiektów

Obchody Święta Pracy

706 obiektów

PZPR

289 obiektów

Państwowe Liceum Pedagogiczne

Początkiem Liceum Pedagogicznego w Łuczanch było utworzone w połowie października 1945 r. przez Wacława Pochwałowskiego dwuletnie gimnazjum dla młodzieży pragnącej uzupełnić średnie wykształcenie.

46 obiektów

Powiatowy Dom Kultury

371 obiektów

"Społem"

190 obiektów

Szkoła Podstawowa nr 1

Kolekcja zawiera fotografie z uroczystości w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Giżycku

390 obiektów

Służba zdrowia

612 obiektów

Technikum Elektryczne

35 obiektów

Urząd Miasta

256 obiektów

Zakłady Rybne

133 obiekty

"Żegluga Mazurska"

123 obiekty