Państwowe Gospodarstwa Rolne

Państwowe Gospodarstwa Rolne

PGR-y były formą socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949–1993.
Było to gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo. W pierwszym dziesięcioleciu istnienia władze wielokrotnie zmieniały strukturę organizacyjną dążąc do centralizacji zarządzania rolnictwem państwowym. Początkowo kilka gospodarstw tworzyło zespół, które łączono w okręgi, te zaś w zjednoczenia i zarządy. Te ostatnie zlikwidowano w połowie lat 50. XX w. tworząc Wojewódzkie Zarządy PGR. Na terenie powiatu istniał Inspektorat PGR, któremu podlegały istniejące na jego terenie gospodarstwa państwowe m. in. w Pierkunowie, Sołdanach, Ławkach, Rudzie, Gawlikach Małych, Monetkach, Pamrach, Rantach, Wydminach. Siedzibą Inspektoratu było Giżycko. Wieloletnim dyrektorem Inspektoratu a po jego likwidacji PGR Giżycko był Mieczysław Ziętek, późniejszy poseł na Sejm PRL. PGR w Giżycku z siedzibą w Bystrym obejmował 7000 ha, sześć zakładów rolnych i zakład remontowo-budowlany.

W tej podkolekcji znajdują się 4 albumy