Kolekcja zawiera fotografie związane z działalnością Spółdzielni Spożywców "Społem".