Kontakt

Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku
ul. Warszawska 17,
11-500 Giżycko
+48 506 944 497
gac@gizycko.pl

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW
ul. Stefana Banacha 2c,
02-097 Warszawa
+48 22 55 43 802
ckc@uw.edu.pl