Powiatowy Dom Kultury

Powiatowy Dom Kultury

Otwarcie Powiatowego Domu Kultury nastąpiło 22 lipca 1953 r. Początkowo mieścił się w poniemieckiej willi przy ul. Kolejowej (później ul. Szelągowskiego).
W 1956 r. przeniesiony został do budynku przy ul. Konarskiego. W 1964 r. podlegały mu 32 kluby Książki i Prasy oraz 11 świetlic na terenie powiatu. Po reformie administracyjnej w 1975 r. stał się placówką miejską i otrzymał nazwę Miejski Dom Kultury. Pierwszym kierownikiem domu kultury był Mieczysław Oleszkiewicz, po nim był nim m. in. Władysław Gajewski.