Partnerzy

Projekty Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (dofinansowany w latach 2018-2019 przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Cyfrowa") oraz "Giżyckie Archiwum Cyfrowe: wizualizacja zasobów" (dofinansowany w roku 2020 przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci") zrealizowane zostały przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku w partnerstwie z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich objęty był patronatem honorowym Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.