Zakłady Aparatury Oświetleniowej A-23

Zakłady Aparatury Oświetleniowej A-23

We wrześniu 1947 roku utworzono Warsztaty Wydzielone Naprawy Maszyn Rolniczych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Giżycku, które cztery lata później przeniesiono do pobliskiej wsi Wilkasy.
W 1957 roku zmieniono profil przedsiębiorstwa i przystosowano do branży oświetleniowej. Na potrzeby powstałych wtedy Mazurskich Zakładów Aparatury Oświetleniowej A-23. Na rozległym terenie pobudowano hale produkcyjne, odlewnię, magazyny i pomieszczenia centralnego biura konstrukcji. Na początku lat 60. XX wieku pracowało tam ponad 600 osób z Giżycka i okolic, w tym prawie 250 kobiet. W 1962 roku uruchomiono przyzakładową szkołę zawodową. Początkowo produkowano sprzęt oświetleniowy powszechnego użytku – oprawy oświetleniowe, dławiki, złącza, wtyki grzejne itp. Od lat siedemdziesiątych przedsiębiorstwo specjalizowało się dodatkowo w oprawach przemysłowych i przeciwwybuchowych. W tym czasie zmieniono nazwę na Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "POLAM - WILKASY" w Wilkasach k/Giżycka. W latach 1993 - 1996 przedsiębiorstwo przeszło restrukturyzację finansową. W 1994 roku zakłady zostały sprywatyzowane w drodze tzw. "szybkiej sprzedaży". Nabywcą i inwestorem strategicznym przedsiębiorstwa została Spółka Akcyjna "ELEKTRIM" w Warszawie. Kupione zakłady zostały wniesione aportem do nowo utworzonej spółki pod nazwą "ELEKTRIM WILKASY" sp. z o. o. w Wilkasach k/Giżycka. Od 1 grudnia 1999 roku właścicielem firmy jest ES - SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, a firma przyjęła nazwę ES – SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. Przedsiębiorstwo obecnie zatrudnia 491 pracowników. Asortyment produkowanych opraw oświetleniowych rozszerzono o nowoczesne systemy opraw oświetlenia wnętrz i specjalistyczne oprawy zewnętrznego oświetlenia elewacji obiektów architektury.

W tej podkolekcji znajdują się 3 albumy