Dni Filmu Radzieckiego

Dni Filmu Radzieckiego

Dni Filmu Radzieckiego były akcją propagandową władz PRL-u informującą o najnowszej produkcji filmowej w ZSRR.
Jednakże pokazy filmowe pozwalały zapoznać się z najciekawszymi pozycjami tamtejszego kina od chwili jego narodzin. Niekiedy projekcje zapisały się szczególnie w pamięci widzów oraz krytyki, albowiem związane z nimi „Dni” stanowiły odbicie nowych prądów artystycznych oraz przeobrażeń politycznych w radzieckiej kinematografii i w Kraju Rad. Mimo wszystko, w tamtych latach projekcje filmowe cieszyły się sporym zainteresowaniem widzów, m.in. dlatego, że bilety opłacane były przez zakłady pracy i instytucje. W czasie trwania “Dni” widownia kina “Fala” była wypełniona do ostatniego miejsca. Radykalny spadek oglądalności zauważalny był po wydarzeniach sierpniowych 1980 r. i po stanie wojennym.

W tej podkolekcji znajdują się 2 albumy