Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mamry"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mamry"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mamry" w Giżycku została powołana przez Zebranie Założycieli 30 maja 1959 r. i postanowieniem Sądu Powiatowego w Giżycku wpisana w dniu 10 lipca 1959 r. do Rejestru Spółdzielni. Pierwszy budynek mieszkalny spółdzielnia oddała do użytku w 1964 r. przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki.
W końcu lat 60. XX wieku wybudowano 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Obrońców Stalingradu (obecna ul. Olsztyńska) pod nazwą osiedle „Wodna”. W budynkach tych mieszkało 615 rodzin. W 1969 roku w okolicach ul. Wodociągowej rozpoczęto budowę osiedla „XXX – lecia PRL” przeznaczonego dla 4500 mieszkańców. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam w 1975 roku. Obecnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 3785 lokali mieszkalnych znajdujących się w 100 budynkach wielorodzinnych.

W tej podkolekcji znajdują się 4 albumy