Polityka prywatności

Opisana polityka odnosi się do strony internetowej Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.

I Informacje ogólne
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.
II Zakres gromadzonych danych
 1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera.
 2. Przechowujemy następujące informacje:
  • publiczny adres IP oraz nazwę komputera, z którego wysyłasz zapytanie;
  • czas nadejścia zapytania
  • pierwszy wiersz żądania http
  • kod odpowiedzi http
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 3. Danych tych nie kojarzymy z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Giżyckiego Archiwum Cyfrowego i nie wykorzystujemy do profilowania użytkowników. Wykorzystujemy je jedynie w celach statystycznych, aby dowiedzieć się: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów (strona wyświetliła się poprawnie). Do opracowań statystycznych wykorzystujemy narzędzia Piwik oraz Google Analytics.

---

III Okres archiwizowania
 1. Przechowywanie logów następuje w czasie nie dłuższym niż 5 lat. Dostęp do tych informacji posiadają tylko uprawnieni Administratorzy Giżyckiego Archiwum Cyfrowe. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
IV Informacja o plikach Cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
 6. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
V Przetwarzanie danych osobowych
 1. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie przez Użytkownika.
 2. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.
 3. Dane osobowe, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI Zmiany niniejszej polityki prywatności
 1. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i uzupełniania treści niniejszej polityki prywatności. Aktualizacje i uzupełnienia publikowane są na naszej stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji na stronie.
VII Odnośniki do innych stron
 1. Serwis Giżyckiego Archiwum Cyfrowego zawiera odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Giżyckie Archiwum Cyfrowe nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i przetwarzania danych obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów udostępnianych przez Giżyckie Archiwum Cyfrowe.