Obchody rocznic PRL

Obchody rocznic PRL

Święto obchodzone 22 lipca dla upamiętnienia ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego oraz uchwalenia 22 lipca 1952 r. konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Był to dzień ustawowo wolny od pracy. Obchody święta organizowano w Giżycku w domu kultury lub najczęściej w sali kina “Fala” z udziałem władz partyjnych, miejskich, przedstawicieli wojska, milicji, organizacji i mieszkańców miasta. Ważnym elementem akademii były okolicznościowe przemówienia, wręczenie odznaczeń państwowych kombatantom i działaczom społecznym zaangażowanym w życie społeczności lokalnej oraz występy artystyczne.

W tej podkolekcji znajduje się 7 albumów