Cech Rzemiosł Różnych

Cech Rzemiosł Różnych

Cech Zbiorowy Rzemieślników rozpoczął w Giżycku działalność 29 września 1946 r. Pierwszym jego Starszym został Wojciech Stradomski. Dwa lata później ufundowany został sztandar i zrzeszał on ponad 100 rzemieślników.
Od 1 stycznia 1950 roku przekształcono go w Cech Wielobranżowy. A w październiku tego roku przyjął on nazwę Cech Rzemiosł Różnych. Od 1954 roku skupieni w nim rzemieślnicy otrzymywali przydziały materiałów potrzebnych do świadczonych usług. Zakładom przyznano opał na ich ogrzewanie. Rzemieślnicy mogli zaciągać kredyty na preferencyjnych warunkach. Mieszkających na wsi objęto zwolnieniami podatkowymi. W 1960 roku członkowie cechu utworzyli Rzemieślniczą Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu obejmującą swoim zasięgiem powiaty giżycki, kętrzyński i węgorzewski. W tym czasie liczba warsztatów zrzeszonych w Cechu wynosiła 245. Dokształcało się w nich 66 uczniów. Czternaście lat później Cech skupiał już 470 zakładów rzemieślniczych, zaś w 1983 roku było ich 505. Zakłady zatrudniały wówczas ponad 1000 osób i szkoliło się w nich 227 uczniów. W 2006 roku Cech świętował 60. rocznice istnienia. W tym czasie istniało 100 zakładów rzemieślniczych. W latach 2011 – 2014 Starszym Cechu był Mieczysław Smoleński.