Mechaniczne Zakłady Produkcyjne WZGS

Mechaniczne Zakłady Produkcyjne WZGS

Mechaniczne Zakłady Produkcyjne Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" – zakłady produkujące szkielety konstrukcji pawilonów handlowych, garaże, meble i wyposażenie biur i sklepów oraz barakowozy, które stanowiły główny element oferty.
Biura i hale produkcyjne mieściły się przy ul. Kolejowej (później ul. Szelągowskiego) w Giżycku. Zakłady uległy likwidacji po 1989 r.

W tej podkolekcji znajdują się 3 albumy