Rocznice Rewolucji Październikowej

Rocznice Rewolucji Październikowej

Święto obchodzone w początkach listopada przez cały okres istnienia PRL, upamiętniające wybuch Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Rosji. W zakładach, szkołach, spółdzielniach mieszkaniowych, w urzędach, instytucjach i siedzibach organizacji społecznych urządzano wieczory wspomnień i akademie „ku czci”, organizowano specjalne koncerty, konkursy plastyczne i muzyczne, turnieje wiedzy o Kraju Rad, sesje naukowe, wystawy, pokazy filmowe itp. W Giżycku miejscem centralnych miejskich obchodów tej rocznicy była sala widowiskowa kina “Fala” lub Domu Kultury.