Służba zdrowia

Służba zdrowia

Na przełomie lat 1973/1974 lecznictwo w Giżycku i okolicach zespolono w jeden zakład – Zakład Opieki Zdrowotnej, który był jednostką budżetową do 30 czerwca 1996 roku.
W skład ZOZ wchodziły: szpital, przychodnia rejonowa i specjalistyczna w Giżycku, miejsko-gminny ośrodek zdrowia w Rynie, gminne ośrodki zdrowia w Wilkasach, w Wydminach i w Milkach, rejonowy ośrodek zdrowia w Sterławkach Wielkich, żłobki w Giżycku i Państwowy Dom Rencistów (Dom Pomocy Społecznej). 1 lipca 1996 roku Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał osobowość prawną i przekształcił się w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.