O Archiwum

Witamy w Giżyckim Archiwum Cyfrowym!

Giżyckie Archiwum Cyfrowe (GAC) zainaugurowane zostało w 2017 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku. Jego obecna postać to efekt współpracy Biblioteki z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dwóch projektów: "Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" oraz "Giżyckie Archiwum Cyfrowe: wizualizacja zasobów".

GAC to wirtualna skarbnica pamięci o Giżycku, jego historii i mieszkańcach

To otwarte repozytorium, które gromadzi fotografie i dokumenty związane z naszym miastem oraz jego mieszkańcami. W GAC znajdują się zbiory o wartości historycznej, kulturowej i naukowej, m.in. archiwum fotografii Marii Szarskiej, zbiory fotografii Marka Kowalczyka i Kazimierza Pietrachowicza, fotografie i dzienniki Witolda Perepeczko przekazane przez jego córkę Barbarę Perepeczko, archiwum Marii Kusznierewicz, zbiór ulotek, plakatów, czasopism i dokumentów zarządu NSZZ Solidarność Okręg Pojezierze z siedzibą w Giżycku z okresu Stanu Wojennego (przekazany przez byłych działaczy lub członków ich rodzin), czy zabytkowe księgi protokołów Rady Parafialnej Kościoła ewangelickiego w Giżycku z lat 1887-1921. O historii powstawania naszego Archiwum opowiadamy tutaj.

---

Każda fotografia i każdy dokument stanowi ważny element narracji o Giżycku

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możemy zachować utrwalone na nich obrazy i treści dla przyszłych pokoleń. Digitalizację wszystkich materiałów gromadzonych w GAC prowadzimy zgodnie z wytycznymi "Katalog Praktyk i Standardów Digitalizacji Materiałów Archiwalnych" oraz "Katalogu Praktyk i Standardów Digitalizacji Obiektów Bibliotecznych" opracowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wszystkie skany zapisujemy techniką bezstratnej kompresji. Cyfrowe wersje zdjęć i dokumentów starannie opisujemy. Informacje na ich temat pochodzą od właścicieli wersji analogowych, od innych użytkowników GAC lub są rezultatem naszych własnych poszukiwań. Dbamy też o opisanie zdigitalizowanych zasobów odpowiednimi metadanymi - zgodnie z obowiązującymi standardami. To część naszej misji, o której piszemy tutaj.

Archiwum powstało i rozwija się dzięki mieszkańcom Giżycka

GAC to archiwum społeczne, stworzone przede wszystkim w oparciu o prywatne zbiory. Jego celem jest włączanie kolejnych archiwaliów - prywatnych i publicznych - do tworzenia wspólnej historii miasta i jego mieszkańców. Każdy może współtworzyć GAC poprzez udostępnianie własnych kolekcji. Zostaną one profesjonalne zdigitalizowane i umieszczone w Archiwum na zasadach określonych przez właściciela. Każdy może też przyłączyć się do opisywania zgromadzonych już materiałów. Wystarczy się z nami skontaktować.

Informacje o dostępności

Strona internetowa spełnia wymogi standardu WCAG 2.0.