Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

W pierwszych latach powojennych uruchomiono w Giżycku Dom Opieki Społecznej, który mieścił się początkowo w dawnym szpitalu dla ubogich przy ul. Konarskiego. Schronienie znajdowały tam osoby samotne, pozbawione środków do życia. W 1949 roku przeniesiono go do budynku po dawnym domu opieki “Masurisches Feierabendhaus” przy ul. Warszawskiej. W tym czasie mógł on przyjąć 140 pensjonariuszy. W 1952 roku przemianowano go na Państwowy Dom Rencisty.
W latach 1971 - 1973 przeprowadzono remont kapitalny i modernizację budynku przy ul. Warszawskiej. Nadbudowano trzecie piętro. W budynku urządzono świetlicę, stołówkę, salę zajęć i gabinety lekarskie. Teren wokół uporządkowano, założono klomby i kwietniki. W tym czasie było przeciętnie 150 pensjonariuszy. Od 1999 roku podlega staroście Powiatu Giżyckiego. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Obecnie (2019) może tam przebywać 131 mieszkańców w pokojach 1 i 2 osobowych.