Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Organizacja harcerstwa na Warmii i Mazurach rozpoczyna się w czerwcu 1945 r. 10 października 1945 powołano Komendę Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi Harcerzy oraz równolegle utworzono Chorągiew Harcerek.
W 1950 Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP została rozwiązana. Na jej miejsce powstał Wydział Szkolno-Harcerski przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Polskiej. 16 grudnia 1956 reaktywowano prace Komendy Chorągwi w Olsztynie. Olsztyńskiej Chorągwi podporządkowane były Hufce funkcjonujące na obszarze powiatów. W Giżycku Komenda Hufca ZHP funkcjonuje od wczesnych lat powojennych. Siedziba mieści się od końca lat 60. XX w. w budynku przy ul. Mickiewicza. W latach 70. XX w. komendantem był Jerzy Piekarski.