Przedsiębiorstwa komunalne

Przedsiębiorstwa komunalne

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstało w 1975 r. w wyniku centralizacji samodzielnych dotychczas zakładów:
wodociągów i kanalizacji, dystrybucji gazu, oczyszczania miasta, obsługi urządzeń komunalnych, gospodarki mieszkaniowej (wcześniej Miejski Zarząd Budownictwa Mieszkaniowego oraz Administracji Domów Mieszkalnych) oraz zakład komunikacji miejskiej powstały w 1973 r. Jego pierwszym dyrektorem był Bronisław Syruć, który pracował w gospodarce komunalnej od 1949 r., a w latach 1961 - 1975 był dyrektorem technicznym.
Po 1989 r. nastąpił proces decentralizacji i poszczególne zakłady zostały przekształcone w spółki pracownicze z udziałem samorządu terytorialnego.