Liceum Medyczne (Pielęgniarstwa)

Liceum Medyczne (Pielęgniarstwa)

Zasadniczą Szkołę Medyczną Asystentek Pielęgniarskich utworzono w 1962 r. w dawnym budynku koszarowym przy ul. Sikorskiego.
Szkoła kształciła personel pomocniczy dla lecznictwa zamkniętego. Dwa lata później przekształcono ją w Liceum Medyczne Pielęgniarstwa kształcące kadry pielęgniarskie również dla lecznictwa otwartego, głównie dla wiejskich ośrodków zdrowia. Wieloletnią dyrektorką była Ewa Drewnikowska. W 1993 r. szkołę przekształcono w Medyczne Studium Zawodowe, a od 2005 r. jest to Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej.