Związek Młodzieży Socjalistycznej

Związek Młodzieży Socjalistycznej

ZMS był organizacją młodzieżową powstałą 3 stycznia 1957 r. w Warszawie. Od grudnia tego roku był ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR. Głównym celem działalności ZMS było przygotowywanie członków do wstępowania w szeregi PZPR. Władze dążyły do liczebnego wzrostu organizacji, stosując masowe formy naboru nowych członków często na granicy przymusu. W 1976 r. ZMS zainicjował utworzenie Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, którego powstanie zakończyło działalność ZMS. W giżyckich szkołach średnich działały komórki organizacyjne ZMS, m.in. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego.