Oddział Transportu Leśnego

Oddział Transportu Leśnego

Po wojnie państwo przejmowało na własność lasy, a także tartaki, zakłady przerobu drewna i innych produktów leśnych.
1 stycznia 1948 r. w 16 dyrekcjach Lasów Państwowych było 917 nadleśnictw, w tym trzy parki narodowe. W latach 50. XX w. w miejsce 16 dyrekcji powstały dwa szczeble zarządzania: zarządy okręgowe (17) i rejonowe (137). W 1975 r. zlikwidowano siedem Okręgowych Zarządów Lasów Państwowych. W następnych latach stopniowo wracano do dawnej liczby OZLP, przy bardzo dużych zmianach ich granic oraz powierzchni. W 1949 r. w Giżycku utworzono Biuro Transportowe Państwowa Centrala Drewna. Sześć lat później przekształcono je w Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego, które w 1958 r. działało w ramach OZLP Olsztyn jako Ośrodek Transportu Leśnego. Po reformie administracyjnej giżycki OTL podporządkowano OZLP w Białymstoku. Po transformacji polityczno-gospodarczej w 1989 r. dokonano zmian organizacyjnych tworząc w 1991 r. Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku - z połączenia OTL Giżycko i ZS LP Giżycko. Od początku swego istnienia giżycki OTL ma swoja siedzibę przy ul. Suwalskiej.

W tej podkolekcji znajdują się 2 albumy

Pracownicy OTL

Zdjęcia pracowników Oddziału Transportu Leśnego.

10 obiektów