Kolekcja Marii Szarskiej

Kolekcja Marii Szarskiej

Kolekcja zawiera zdjęcia z archiwum zakładu fotograficznego Marii Szarskiej.

Maria Szarska przez ponad 35 lat prowadziła w Giżycku studio fotograficzne. Początkowo mieściło się ono w budynku przy ul. Obrońców Stalingradu 9 (obecna ul. Olsztyńska, dziś w tym miejscu jest sklep "Żabka"), później przy ul. Warszawskiej 22. Poza zdjęciami studyjnymi Szarska fotografowała wiele uroczystości i wydarzeń miejskich.
W 1996 r. ówczesne władze miasta odkupiły część negatywów (11 000 fotografii).

Tytuły zamieszczonych kolejno serii zdjęć pochodzą z kopert z negatywami opisanych przez Marię Szarską. W kontekście całej kolekcji zdarzało się, że opis nie odzwierciedlał zawartości. Część kopert zawierała negatywy z różnych uroczystości, co utrudniało identyfikację i datowanie.
Skany są w stanie surowym (cyfrowy negatyw), nie poddano ich obróbce graficznej (rozjaśnianie, przyciemnianie).