Zakład Energetyki Cieplnej

Zakład Energetyki Cieplnej

Zakład Energetyki Cieplnej w Giżycku utworzono w 1974 roku, jako jednostkę podległą Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

Zakładowi podporządkowano kotłownie znajdujące się we władaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i spółdzielni mieszkaniowych, m.in. kotłownia przy ul. Sikorskiego należąca do Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry”. W 1976 roku wybudowano centralną kotłownię przy ul. Jagiełły. Kierownikiem ZEC w latach 1974 – 1978 był Lech Sańczuk. Po nowym podziale administracyjnym na bazie Zakładu Energetyki Cieplnej w Giżycku utworzono w 1976 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach z siedzibą w Giżycku, którego dyrektorem został p. Kośla z Olsztyna, a jego zastępcą został Lech Sańczuk. Przedsiębiorstwu podporządkowano kotłownie i zakłady energii cieplnej w Piszu, Ełku, Olecku, Gołdapi i Suwałkach. W 1978 roku decyzją wojewody suwalskiego siedzibę przedsiębiorstwa przeniesiono do Suwałk. W Giżycku ponownie utworzono Zakład Energetyki Cieplnej, którego kierownikiem został Jan Kędzierski. Giżycki ZEC prowadził działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na terenie miasta Giżycka. 06 grudnia 1994 roku zakład przekształcono w spółkę jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o., która faktyczną działalność gospodarczą rozpoczęła z 1 styczniem 1995 r.

W tej podkolekcji znajdują się 2 albumy