Partnerzy

Projekt Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich realizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku w partnerstwie z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt objęty jest patronatem honorowym Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.