Towarzystwo Miłośników Ziemi Giżyckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Giżyckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Giżyckiej powstało w 1970 r. z inicjatywy Albina Nowickiego, nauczyciela, działacza społeczno-oświatowego, regionalisty i kronikarza mieszkającego w Rynie.
Tam też w latach 1970-1973 stowarzyszenie miało swoją siedzibę. Po jego śmierci zostało przeniesione do Giżycka.
Działalność Towarzystwa była rozwijana głównie w latach 70-tych i 80-tych. Jego celem było propagowanie historii Ziemi Giżyckiej oraz popularyzacja życia i twórczości Wojciecha Kętrzyńskiego, a także inspirowanie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i włączanie mieszkańców miasta i gminy w nurt życia społeczno-kulturalnego.
Towarzystwo statutowo zajmowało się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów, m.in. bibliograficznych i fotograficznych dotyczących przeszłości i teraźniejszości Giżycka, konkursów dla młodzieży szkół podstawowych i średnich na temat historii i teraźniejszości miasta. We współpracy z placówkami kulturalnymi było organizatorem odczytów, wystaw i imprez o tematyce związanej z Ziemią Giżycką.
W 1980 roku z inicjatywy zarządu stowarzyszenia w z zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 17 otwarto Izbę Regionalną. Z jego inicjatywy władze miejskie w latach 70. XX wieku organizowało Dni Giżycka i Dni Morza. Obecnie Towarzystwo nie funkcjonuje.