wyślij zdjęcie

Krótki opis zdjęcia (wymagane):

Informacje o autorze/autorce zdjęcia (wymagane):

Regulamin

Niniejszym wyrażam zgodę na:
(obowiązkowo)
* nieodpłatne udostępnienie przesłanego materiału Giżyckiemu Archiwum Cyfrowemu, wyłącznie w celu niekomercyjnego prezentowania go w Internecie na stronie GAC oraz w celach promocyjnych z zachowaniem informacji o autorze/autorce zdjęcia (pochodzącej z pola "informacje o autorze/autorce zdjęcia" powyższego formularza).

(opcjonalnie)
* umieszczenie mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Giżyckiego Archiwum Cyfrowego jako ofiarodawcy materiałów fotograficznych.
Tak
Nie

Giżyckie Archiwum Cyfrowe nie rości sobie praw do własności intelektualnej, majątkowej, praw autorskich, praw autorskich majątkowych do przesłanych materiałów. Reprodukcja zawartości strony za zgodą autorów i podaniem źródła. Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystania materiałów do celów autopromocyjnych.