Kolekcja Barbary Perepeczko

Kolekcja Barbary Perepeczko

Kolekcja zawiera Dzienniki i Rocznik pisane przez ojca Barbary Perepeczko, Witolda w latach 1918 - 1987 znanego i szanowanego giżyckiego społecznika i cenionego filatelistę.

Witold Perepeczko urodził się 1.05.1899 r. w Wilnie. W 1918 r. ukończył gimnazjum w Petersburgu. W czerwcu tegoż roku wziął udział w wyprawie geologicznej na Ural i Syberię w charakterze kolektora. Jesienią 1920 r. powrócił do Petersburga (Piotrogrodu) i wstąpił do Akademii Górniczej, gdzie studiował przez rok zdając przepisowe egzaminy. 12.09. 1921 r. po zakończeniu wojny z bolszewikami wrócił do Polski. W październiku 1922 r. rozpoczął naukę w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Egzaminy końcowe zdał z wynikiem bardzo dobrym w 1925 r. Naukę uzupełniał w tej uczelni jeszcze przez rok na kursie instruktorsko - nauczycielskim.
Od 1.10.1923 r. pracował jako młodszy asystent przy katedrze mechaniki rolniczej, a od października 1925 r. jako starszy asystent przy katedrze ekonomiki rolniczej. Na Wileńszczyznę wrócił w kwietniu 1927 r. i rozpoczął pracę jako kierownik Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Oszmianie, a potem jako agronom powiatowy z ramienia Sejmiku Powiatowego. Od stycznia 1932 r. do wybuchu wojny pracował jako sekretarz Wileńskiego Towarzystwa Kółek i Organizacji Rolniczych w Wilnie. W czasie okupacji, od kwietnia 1940 r. pracował jako ogrodnik w przedsiębiorstwie ogrodniczym.
W kwietniu 1946 r. opuścił Wileńszczyznę i zamieszkał początkowo w Olsztynie, gdzie zgłosił się do pracy w tamtejszej Izbie Rolniczej. Z powodu trudności mieszkaniowych przeniósł się do Łuczan/Giżycka gdzie od 1.07.1946 r. pracował jako kierownik Oddziału Centrali Rybnej.
1.08.1946 r. podjął pracę w Banku Rolnym jako kontroler okręgowy PGRZ. Po redukcji jego etatu, od 1.09.1955 r. zatrudniony w Wojewódzkiej radzie Związków Zawodowych jako instruktor ogrodów działkowych. Od 1.10.1957 r. pracował w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Giżycku.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajdują się 2 podkolekcje

Budżet domowy pp. Perepeczko w latach 1939 - 1954

Kolekcja zawiera zestawienia dochodów i wydatków domowych Witolda Perepeczko od 1 sierpnia 1939 r. do końca grudnia 1954 r.

3 obiekty

Dzienniki Witolda Perepeczko
1918 - 1976

Witold Perepeczko skrzętnie notował codzienne wydarzenia swojego życia od 1918 r. do końca swojego życia. Jego córka Barbara udostępniła ich część zawierająca wpisy do 1976 r.

12 obiektów