Kolekcja Doroty Cichosz

Kolekcja Doroty Cichosz

Kolekcja zawiera zdjęcia z archiwum rodzinnego Doroty Cichosz, dotyczące m.in. jej dziadka Pawła Cichosza i stryjecznej babki Marii Cichosz.

Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Doroty Cichosz ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.

W tej kolekcji znajdują się 2 podkolekcje

Maria Cichosz podczas internowania na Węgrzech.

Maria Cichosz urodziła się 20 sierpnia 1907 w Laskach. We wrześniu 1939 r. internowana na Węgrzech. Przebywała najprawdopodobniej w ośrodku internowania w Vác lub w jego okolicach.

24 obiekty

Paweł Cichosz, rodzina i praca

Paweł Cichosz urodził się w 1911 r. w Königsbergu, syn Jozafata Cichosza, urzędnika kolejowego z Jarocina (Wielkopolska) skierowanego do pracy w stolicy Prus Wschodnich.

59 obiektów