Archiwa giżyckich Sybiraków

Archiwa giżyckich Sybiraków

Kolekcja zawiera fotografie i dokumenty z archiwów prywatnych członków Koła Związku Sybiraków w Giżycku

Zdjęcia i dokumenty zostały zgromadzone i udostępnione w ramach projektu "Świadectwa i świadkowie historii - giżyccy Sybiracy" dofinansowanego z funduszy Urzędu Miejskiego ze środków na kulturę.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajduje się 6 podkolekcji

Kolekcja Czesława Sielewicza

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum prywatnego Czesława Sielewicza dotyczące pobytu jego rodziny na zesłaniu na Syberii

2 obiekty

Kolekcja Dawsiewiczów

Kolekcja zawiera kopie dokumentów repatriacyjnych rodziny powracającej z zesłania na Syberii

5 obiektów

Kolekcja Heleny Urbanowicz

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum prywatnego Heleny Urbanowicz dotyczące pobytu jej rodziny na zesłaniu na Syberii

12 obiektów

Kolekcja Ludmiły Patera

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum prywatnego Ludmiły Patera dotyczące pobytu na zesłaniu na Syberii w Tajturce (rejon irkucki) i pierwszych lat po powrocie do Polski.

46 obiektów

Kolekcja Mariana Juchniewicza

Kolekcja zawiera fotografie i kopie dokumentów z archiwum prywatnego Mariana Juchniewicza dotyczące pobytu jego rodziny na zesłaniu na Syberii i powrotu do Polski.

23 obiekty

Kolekcja Piotra Suchockiego

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum prywatnego Piotra Suchockiego z Rynu dotyczące pobytu jego rodziny na zesłaniu na Syberii

4 obiekty