Kolekcja Leszka Zatorskiego

Kolekcja Leszka Zatorskiego

W zbiorze znajdują się zdjęcia Leszka Zatorskiego z lat dzieciństwa i młodości oraz członków najbliższej rodziny.

Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajdują się 2 podkolekcje

Foto-impresje Leszka Zatorskiego

Poza muzyką pasją Leszka Zatorskiego była również fotografia. Kolekcja zawiera zdjęcia z czasów młodości gdy poznawał tajniki fotografii.

35 obiektów

Zdjęcia rodzinne

Zdjęcia krewnych pochodzącej z okolic Grajewa, najbliższej rodziny Leszka Zatorskiego z lat dzieciństwa i młodości.

162 obiekty