Kolekcja Anieli Kisiel (dd Sendrowska)

Kolekcja Anieli Kisiel (dd Sendrowska)

Zdjęcia z okresu nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Giżycku.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Anieli Kisiel ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.