Kolekcja Marii Greckiej

Kolekcja Marii Greckiej

Zdjęcia z archiwum prywatnego Marii Greckiej.

Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajdują się 2 podkolekcje

Aerosanie "Kubuś"

Unikalne zdjęcia aerosań "Kubuś", których operatorem był Marian Raczyński.

7 obiektów

Zdjęcia rodzinne Marii Greckiej

Zdjęcia z lat 1970 - 1993

16 obiektów