Kolekcja Patrycji Godlewskiej

Kolekcja Patrycji Godlewskiej

Kolekcja zawiera zdjęcia wykonane przez Zenona Kucharka, dziadka Patrycji Godlewskiej.

Zenon Kucharek osiedlił się w Giżycku w 1945 r. Jakiś czas później otworzył i prowadził zakład fotograficzny. Był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych. Następnie pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie "Żegluga Mazurska".
W Kolekcji znajdują się zdjęcia przedstawiające różnorodną tematykę.

Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajduje się 1 podkolekcja

II Międzynarodowa Spartakiada Wodna LPŻ - 1956

Kolekcja zawiera zdjęcia z II Międzynarodowej Spartakiady Wodnej Ligi Przyjaciół Żołnierza, która odbyła się w Giżycku w dniach 8-22 lipca 1956 r.

114 obiektów