Kolekcja Elżbiety Arcichowskiej

Kolekcja Elżbiety Arcichowskiej

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum prywatnego Elżbiety Arcichowskiej, córki Leopolda Arcichowskiego i jego żony Stanisławy dd From.
Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Elżbiety Arcichowskiej ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.

W tej kolekcji znajduje się 1 podkolekcja

Leopold Arcichowski w 7. Samodzielnym Pułku Lotnictwa Pikująco - Bombardującego

Leopold Arcichowski urodził się w 1924 r. w rodzinie chłopskiej w osadzie Borówka nieopodal Rzeżcy (obecnie Rēzekne, Łotwa). W dzieciństwie pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym.
Do lata 1941 r. ukończył szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum w Rzeżycy. W następnym roku rozpoczął pracę zarobkową jako robotnik rolny w rejonie Rzeżycy. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został wcielony w lipcu 1944 r. w jej szeregi.

27 obiektów