Kolekcja Stefanii Makowczenko (dd Budna)

Kolekcja Stefanii Makowczenko (dd Budna)

Kolekcja zawiera zdjęcia Stefanii Budnej z lat 1954 - 1959, kiedy uczyła się ona w w Państwowym Technikum Rybackim w Giżycku.

Stefania Budna od 1946 r. mieszkała w Rynie, gdzie jej matka przez wiele lat prowadziła przy placu Wolności 4 sklep wielobranżowy. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Państwowym Technikum Rybackim w Giżycku (1954). Po ukończeniu technikum podjęła pracę w Urzędzie Miasta w Rynie jako referent. Od 1963 r. pracowała w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Szczytnie z siedzibą w Pasymiu. W 1965 r. Pani Stefania osiadła w Giżycku i pracowała jako referent pracę w Urzędzie Powiatowym. Po likwidacji powiatów w 1975 r. pracowała do emerytury Urzędzie Skarbowym.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajdują się 2 podkolekcje

Stefania Budna w czasie nauki w Państwowym Technikum Rybackim w Giżycku

Zdjęcia z okresu nauki Stefanii Budnej w Państwowym Technikum Rybackim w Giżycku (1954 - 1959)

36 obiektów

Wycieczka do Warszawy, czerwiec 1958 r.

Zdjęcia z wycieczki uczniów Państwowego Technikum Rybackiego w Giżycku, czerwiec 1958 r. Podczas wyjazdu uczniowie m. in. zwiedzali Warszawę i uczestniczyli w Memoriale im. Janusza Kusocińskiego na stadionie 10-lecia PRL.

17 obiektów