Kolekcja Zbigniewa Patelki

Kolekcja Zbigniewa Patelki

Kolekcja zawiera fotografie dokumentujące przebieg służby wojskowej Zbigniewa Patelki.

Zbigniew Patelka urodził się i mieszka w Giżycku. Ukończył Technikum Budowlane w Iławie. Po maturze odbył staż w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Giżycku, później przekształconego w Giżyckie Przedsiębiorstwo Budowlane. Od jesieni 1973 r. do jesieni 1975 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w 4. Pułku Zakłóceń Radiologicznych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, stacjonującym w Giżycku przy ul. 1-go Maja.
W stopniu starszego szeregowego służył jako planszecista na Stanowisku Dowodzenia Batalionu. W zakresie jego obowiązków było m.in. nanoszenie na tzw. planszet sytuacji bojowej (ruch statków powietrznych na wybranym obszarze przestrzeni powietrznej), o której informacje otrzymywał ze stacji radarowej. Większość służby spędził na szkoleniach poligonowych w Pierkunowie k. Giżycka, Kawęczynie k. Aleksandrowa Kujawskiego, Fordonie k. Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim i Wicku Pomorskim. Wspólnie z żołnierzami służby zasadniczej i kadrą żołnierzy zawodowych doskonalił tam swoje umiejętności, dzięki czemu na corocznych Centralnych Zawodach Wojsk Obrony Przeciwlotniczej on i jego koledzy zajmowali czołowe miejsca.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Zbigniewa Patelki ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.