Kolekcja Joanny Gryziewicz

Kolekcja Joanny Gryziewicz

Zdjęcia z archiwum prywatnego Joanny Gryziewicz
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajduje się 1 podkolekcja

Front wschodni 1917 - 1918

Zdjęcia z archiwum Joanny Gryziewicz prezentujące udział pradziadka Jana Wojciechowicza w I wojnie światowej.

43 obiekty