Kolekcja Jerzego Iżyckiego - Hermana

Kolekcja Jerzego Iżyckiego - Hermana

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Jerzego Iżyckiego - Hermana z lat 1900 - 1990. W kolekcji znajdują się fotografie członków rodziny, głównie Bronisława, Tadeusza i Zbigniewa.

Rodzina do 1945 r. mieszkała w Wilnie. Bronisław Iżycki - Herman posiadał również letnisko Zakątek położne nieopodal Wilna, w pobliżu Langwarowa, gdzie rodzina spędzała letnie miesiące. W 1945 r. w ramach tzw. repatriacji rodzina przeniosła się do Białegostoku, a w 1946 r. Zbigniew Iżycki - Herman osiedlił się w ówczesnych Łuczanach/ Giżycku.

Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajduje się 1 podkolekcja

Iżyccy - Hermanowie w Giżycku

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Jerzego Iżyckiego - Hermana z lat 1946 - 1990

70 obiektów