Kolekcja Romana Ignatiuka

Kolekcja Romana Ignatiuka

Zdjęcia i dokumenty z archiwum prywatnego Romana Ignatiuka, syna Aleksandra.
Od urodzenia związany jest z Giżyckiem.

Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajdują się 2 podkolekcje

Dokumenty Aleksandra Ignatiuka

Aleksander Ignatiuk ur. 1912 r. w Kobryniu.
Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w Państwowej Średniej Szkole Rolniczej w Bydgoszczy, którą ukończył w 1931 r.

33 obiekty

Zdjęcia rodzinne Romana Ignatiuka

Zdjęcia z archiwum prywatnego Romana Ignatiuka.

8 obiektów