Kolekcja Genowefy Potockiej

Kolekcja Genowefy Potockiej

Zdjęcia z archiwum Genowefy Potockiej zd Kortas.

Pani Genowefa pochodzi z Klonowa nad Brdą. W sierpniu 1946 r. wraz z rodzicami przyjechała do Giżycka. Rok później rozpoczęła naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym. Po ukończeniu Liceum podjęła pracę w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Kętrzynie, gdzie pracowała przez 15 lat. Od 1966 r. pracowała w klasach specjalnych przy Szkole Podstawowej nr 1, a następnie w Szkole Podstawowej nr 5 w Giżycku.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajdują się 2 podkolekcje

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Giżycku

Fotografie z czasu nauki Genowefy Kortas (pv Potocka) w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Giżycku (1948 - 1951)

60 obiektów

Z archiwum prywatnego Genowefy Potockiej

Zdjęcia z archiwum prywatnego Genowefy Potockiej.

42 obiekty