Historia Giżycka jest ważnym przyczynkiem do poznania przeszłości regionu i Polski. Do tej pory nie powstało jeszcze muzeum, które gromadziłoby rozproszone muzealia i archiwalia obrazujące, niejednokrotnie burzliwą przeszłość miasta i powiatu. Mając tego świadomość od wielu lat liczni pasjonaci starali się gromadzić i zabezpieczać rozproszone archiwalia i materialne pozostałości związane z historią miasta i jego mieszkańców.
Giżyckie Archiwum Cyfrowe (GAC) jest działem Miejskiej Biblioteki Publicznej, który swoją działalność rozpoczął w kwietniu 2017 r. Podstawowym zadaniem GAC jest digitalizacja, opracowanie i udostępnienie w Internecie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych. Wraz ze skanami prezentowane będą opisy archiwalne, a w niektórych przypadkach także dodatkowe informacje, transkrypcje i tłumaczenia. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców miasta i powiatu, regionalistów oraz osób zainteresowanych historią do przekazywania bądź udostępniania do zeskanowania fotografii, dokumentów i pamiątek dotyczących własnej rodziny lub miasta i powiatu. Poprzez zaangażowanie Giżycczan i osób związanych z miastem istnieje szansa ocalenia od zapomnienia materiałów o niezwykłej wartości historycznej – nie tylko dokumentów, fotografii czy przedmiotów, ale i wspomnień. Ważnym aspektem jest również dotarcie do niedostępnych dotąd źródeł historycznych. Osoby zainteresowane będą mogły podzielić się swoimi pamiątkami, bez konieczności przekazywania ich placówce. Wystarczy, że przybędą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku w celu wykonania niezbędnych prac identyfikacyjnych oraz kopii.  W przyszłości większość tych materiałów będzie udostępniana w serwisie Narodowego Archiwum Cyfrowego szukajwarchiwach.pl.
Założeniem portalu jest pełna dostępność i otwartość – żeby z niego skorzystać wystarczy posiadać dostęp do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu. Korzystanie z portalu jest bezpłatne oraz nie wymaga logowania, w związku z czym nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe osób odwiedzających. Projekt nie jest ograniczony czasowo.

Zapraszamy do współpracy!

 100 rocznica śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego

Wojciech KętrzyńskiAdalbert von Winkler (ur. 11 lipca 1838 w Lötzen, zm. 15 stycznia 1918 we Lwowie) – polski historyk, wieloletni dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie.

Ważniejsze publikacje:

 W 1868 r. opublikował w „Dzienniku Poznańskim” artykuł O Mazurach, który publikowany był też później w 1872 w wersji rozszerzonej. Była to jego pierwsza z publikacji przybliżających Mazury Polsce i Polskę Mazurom.

Szkice Prus Wschodnich zamieszczone w „Przewodniku Naukowym i Literackim”, Lwów 1876 (wznowienie pt. Szkice w Wydawnictwie Pojezierze, Olsztyn 1977)

Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z ich przezwiskami niemieckimi, Lwów 1879.

Gazeta polska z początku XVIII wieku (Poczta Królewiecka 1718-1720) w „Przewodniku Naukowym i Literackim”, Lwów 1880.

O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 

O powołaniu Krzyżaków przez księcia Konrada w „Kraju” wydawanym w Petersburgu 1903.

Więcej o Wojciechu Kętrzyńskim i jego twórczości w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej