Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [3]

Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [3]
Miniatura700x6960.2MBPOBIERZ
Duży plik1200x11930.5MBPOBIERZ
Oryginalny plik5253x52225.8MBPOBIERZ
Opis

Przedstawiciele władz partyjnych, miejskich, dowództwa giżyckich jednostek wosjkowych oraz delegacji ZSRR przed rozpoczeciem uroczystości na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Giżycku, 1984 r. Pierwszy z lewej Franciszek Kulesza, trzeci Waldemar Berdyga, I sekretarz KW PZPR w Suwałkach.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Wizyta delegacji ZSRR, 1984 r.