Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [2]

Delegacja ZSRR na cmentarzu żołnierzy radzieckich [2]
Miniatura700x6980.1MBPOBIERZ
Duży plik1200x11970.3MBPOBIERZ
Oryginalny plik5247x52344MBPOBIERZ
Opis

Przedstawiciele władz partyjnych i miejskich oraz delegacji ZSRR przed rozpoczeciem uroczystości na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Giżycku, 1984 r. Drugi z lewej Franciszek Kulesza, I sekretarz KM PZPR w Giżycku.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe
Wybrane obiekty z albumu Wizyta delegacji ZSRR, 1984 r.