42 kolekcje

Archiwa giżyckich Sybiraków

Kolekcja zawiera fotografie i dokumenty z archiwów prywatnych członków Koła Związku Sybiraków w Giżycku

92 obiekty

Archiwalia Lötzen przed 1945 r.

Kolekcja zawiera archiwalia (dokumenty, zdjęcia, czasopisma etc) dotyczące historii miasta i jego mieszkańców do 1945 r.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

33 obiekty

Kolekcja Anieli Kisiel (dd Sendrowska)

Zdjęcia z okresu nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Giżycku.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Anieli Kisiel ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.

16 obiektów

Kolekcja Arlety Marciniak

Zdjęcia udostępnione przez Arletę Marciniak

5 obiektów

Kolekcja Barbary Perepeczko

Kolekcja zawiera Dzienniki i Rocznik pisane przez ojca Barbary Perepeczko, Witolda w latach 1918 - 1987 znanego i szanowanego giżyckiego społecznika i cenionego filatelistę.

15 obiektów

Kolekcja Bogdana Zdanowicza

Kolekcja zawiera dokumentację fotograficzną Bogdana Zdanowicza wykonaną podczas wiecu przedwyborczego z udziałem kandydatów do Sejmu i Senatu, który odbył się 27 maja 1989 r. w Giżycku oraz materiały propagandowo - wyborcze z tego okresu.
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

54 obiekty

Kolekcja Doroty Cichosz

Kolekcja zawiera zdjęcia z archiwum rodzinnego Doroty Cichosz, dotyczące m.in. jej dziadka Pawła Cichosza i stryjecznej babki Marii Cichosz.

Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Doroty Cichosz ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.

83 obiekty

Kolekcja Elżbiety Arcichowskiej

Kolekcja zawiera fotografie z archiwum prywatnego Elżbiety Arcichowskiej, córki Leopolda Arcichowskiego i jego żony Stanisławy dd From.
Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych. Możliwa jest publikacja w celach popularyzatorskich z podaniem źródła pochodzenia zdjęć: Kolekcja Elżbiety Arcichowskiej ze zbiorów Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.

27 obiektów

Kolekcja Elżbiety Żebrowskiej

Zdjęcia z archiwum domowego Marii Soroko (dd Smoleńskiej) udostępnione przez córkę Elżbietę.

152 obiekty