Wizyta delegacji ZSRR, 1984 r.

Wizyta delegacji ZSRR, 1984 r.

Fotografie dokumentujące wizytę delegacji ZSRR w Giżycku latem 1984 r. Uczestnicy delegacji wraz z przedstawicielami władz partyjnych i miejskich Giżycka wzięli udział w uroczystościach na giżyckim cmentarzu żołnierzy radzieckich.