40-lecie ZOZ w Giżycku, 1985/1986 r.

40-lecie ZOZ w Giżycku, 1985/1986 r.

Album zawiera fotografie dokumentujące uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku. Co ciekawe, nie pochodzą z jednego dnia.
W archiwum Autorki negatywy znajdowały się w dwóch kopertach - tak samo nazwanych, ale różnie datowanych. Wynika z nich, że odbyły się dwa uroczyste spotkania jubileuszowe: jedno w grudniu 1985 r., drugie w maju 1986 r. Dziś trudno wyjaśnić to rozróżnienie i ustalić, czy daty na kopertach są wiarygodne, ale jeśli tak, to wyjaśnieniem może być fakt, że początki funkcjonowania giżyckiej służby zdrowia związane są z lutym 1945 roku, natomiast w marcu 1946 roku szpital przeniesiono do budynku przy ul. Warszawskiej. W niedalekiej przyszłości postaramy się rozwikłać tę zagadkę.