Obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia, 1979 r.

Obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia, 1979 r.

Obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia, 1979 r.