Obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia, 1978 r.

Obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia, 1978 r.

Obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia, 1978 r.