Pracownicy WSS "Społem"

Pracownicy WSS "Społem"

Pracownicy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Giżycku. Zdjęcia z cyklu "Ludzie dobrej roboty", wykonane w styczniu 1979 r.